මහ බැංකු පොලී අනුපාත 7%කින් ඉහළට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඉකුත් සිකුරාදා සිය ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත 7%කින් ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) පිළිවෙළින් 13.50%ක් හා 14.50%ක් ලෙස ඉහළ දමා ඇත.

මෙලෙස පදනම් අංක 700කින් එකවර පොලී අනුපාතික ඉහළ දමා තිබෙනුයේ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවටය. ඒ පිළීබඳව අදහස් දක්වන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙසේ ද කියා සිටියි.

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට පවතින සමස්ත ඉල්ලුම ඉහළ යෑම, දේශීය සැපයුම් අංශයේ බාධා, විනිමය අනුපාතිකය අවප්‍රමාණය වීම සහ ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ඉදිරි කාලය තුළ දී තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි උද්ධමන පීඩන සලකා බලමින් මේ තීරණය ගෙන ඇත.

දැනට ආර්ථිකය තුළ පවතින ඉල්ලුම මත පදනම් වූ උද්ධමන පීඩන තවදුරටත් ගොඩ නැගීම පාලනය කිරීම, අහිතකර උද්ධමන අපේක්ෂා වර්ධනය වීම වැළැක්වීම සහ විනිමය අනුපාතිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පෙළඹවීම සැපයීමට මෙන්ම, වෙළෙඳපොළ පොලී අනුපාතික ව්‍යූහයේ පැවති විෂමතා නිවැරැදි කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග අත්‍යවශ්‍ය බව හදුනාගෙන මුදල් මණ්ඩලය මේ තීරණය ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *