යූනියන් ඇෂුවරන්ස් වාර්ෂික වාර්තාව අඛණ්ඩව 3වන වරටත් විශිෂ්ටතම ඒකාබද්ධ වාර්තා 10 අතරට එක්වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම පුරෝගාමී ජීවිත රක්ෂණ සමාගමක්වන යූනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම, 2022 වසරේ‘CMA Excellence in Integrated Reporting’සම්මාන උළෙලේදී සම්මාන දෙකකින් පිදුම් ලැබීමට සමත්විය.

"යූනියන් ඇෂුවරන්ස් වාර්ෂික වාර්තාව අඛණ්ඩව 3වන වරටත් විශිෂ්ටතම ඒකාබද්ධ වාර්තා 10 අතරට එක්වෙයි"