වාණිජ (E-commerce) වෙබ් අඩවි විසඳුම් සපයමින් ප්‍රමුඛයා බවට පත් appiGo නවතම ව්‍යාපාරික පරිශ්‍රයකට පිවිසෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – hSenid විසින් බල ගනුවනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වාණිජ වෙබ් අඩවි විසඳුමක්ලෙස සැලකෙන appiGo,සිය නවතම ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික පරිශ්‍රය, අංක 100, වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ ලිපිනය වෙත ගෙන ගොස් තිබේ. එම අති නවීනතම පහසුකම්වලින් සමන්විත නවතම පරිශ්‍රයෙහි සිට පාරිභෝගිකයින් හට වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැලසීම appiGo හි අපේක්ෂාවයි.

"වාණිජ (E-commerce) වෙබ් අඩවි විසඳුම් සපයමින් ප්‍රමුඛයා බවට පත් appiGo නවතම ව්‍යාපාරික පරිශ්‍රයකට පිවිසෙයි"

Nations Trust Bank installs new CRM at Keells Miriswatta

(LANKAPUVATH | COLOMBO) – Nations Trust Bank continues to expand its customer centric banking solutionswith the installation of the latest Cash Deposits and Withdrawal machine at the Keells Supermarket in Miriswatta, Gampaha. The unique CRM machine, equipped with a myriad of self-service digital banking capabilities, was unveiled by AroshaLiyanaarachchi, SVP – Commercial Banking – Nations Trust Bank and Anoma Wijesinghe, Regional Manager – Keells on the 23rd of May, 2022.

"Nations Trust Bank installs new CRM at Keells Miriswatta"

Morison Commences Commercial Production at State-of-the-Art New Pharmaceutical Manufacturing Facility

(LANKAPUVATH | COLOMBO) –Morison Ltd., one of the pioneers of pharmaceutical manufacturing in Sri Lanka since 1959, announced the commencement of commercial production at its state-of the-art WHO GMP and EU GMP compliant production facility in Pitipana, Homagama.

"Morison Commences Commercial Production at State-of-the-Art New Pharmaceutical Manufacturing Facility"

NtechLab නිෂ්පාදනය කළ මුහුණු හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතිය, NIBM ආයතනයෙහි ස්ථාපනය කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන NIBMආයතනය (ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ජාතික ආයතනය) විසින් මුහුණු හඳුනා ගැනීමේ තාක්ෂණික පද්ධතිය ආයතනය තුළ ස්ථාපනය කර ඇති බවට ඉකුත් සදුදා නිවේදනය කරන ලදී.

"NtechLab නිෂ්පාදනය කළ මුහුණු හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතිය, NIBM ආයතනයෙහි ස්ථාපනය කෙරේ"

ASUS launches revolutionary new 2022 Zenbook and Vivobook laptops globally

(LANKAPUVATH | COLOMBO) – ASUS recently unveiled its all-new 2022 line-up of sophisticated, high-performance Zenbook Pro and Zenbook S series together with the Vivobook Pro, Vivobook S and Vivobook 13 Slate OLED Artist Edition laptops at a global online launch event titled ‘The Pinnacle of Performance’. These new laptops are set to be launched in Sri Lanka in the near future.

"ASUS launches revolutionary new 2022 Zenbook and Vivobook laptops globally"

Sanjeev Jha Appointed Non-Executive Director at Nations Trust Bank

(LANKAPUVATH | COLOMBO) – Nations Trust Bank PLC recently announced the appointment of veteran business leader Sanjeev Jha to its Board, as a Non-Executive Director with effect from May 1, 2022. Mr. Jha, an Oxford scholar on Fintech, brings over three decades of extensive experience in business leadership, strategy and overall business operations to the table, as Nations Trust Bank surges forward reinventing banking in Sri Lanka.

"Sanjeev Jha Appointed Non-Executive Director at Nations Trust Bank"